woensdag 29 april 2009

Eerste Blauw Apero 2009

Het eerstvolgende Blauw Apero gaat door op zondag 24 mei in St Cecilia te Eke. Iedereen welkom! Hou deze blog in de gaten om de gastspreker te kennen!

woensdag 4 februari 2009

Toespraak nieuwjaarsreceptie


Goede middag om dit jaar alvast goed te starten – ook al zijn we al bijna één maand ver - een gelukkig een voorspoedig Nieuwjaar gewenst!
Open Vld heeft er opnieuw een jaartje opzitten,
2008 bracht bestuursverkiezingen de kern van de verkiezingsploeg van drie jaar terug doet gezwind verder, bedankt allemaal! Elk van jullie is onmisbaar voor onze werking.
Enkele nieuwe gezichte zullen onze ploeg versterken, welkom Anthony en Yvan; ik hoop dat je een fijne tijd tegemoet gaat in onze liberale groep.
Dank ook aan onze voorzitter die deze onze ploeg vol enthousiasme van de ene activiteit naar de andere sleurt.
Aan de raadsleden dirk v en rene rogge in het ocmw, rene de volhouder die ook als het echt niet meer lukt zich naar de raad sleept, rene die volhard, die nooit opgegeven heeft en nooit van stoppen weet. Bedankt R
Ann die naast de gemeentraad ook de redaktie van de burgerkrant voor haar rekening neemt . en geloof me dat is geen evidente opdracht onze terksten zijn altijd laat te lang en weet ik wat allemaal. Linda en Filip gedreven raadsleden met een pragmatische kijk op de dingen .
Bedankt allemaal voor het verdedigen van de liberale gedachte in onze gemeente
Zij maken onze politieke vwerkin jaar na jaar waar.
Maar 2008 was ook een beetje afscheid nemen . Bestuurslid Jos Messiaen overleed plots. Eens iemand er niet meer is weet je pas wat hij betekende.
Maar van mij verwacht je eigenlijk eerder iets te horen over de fractiewerking . Wart de vooruitzichten zijn in ons aller Nazareth onder CD& V hoede … in deze toch wel ietwat bangelijke tijden. De economische hausse is verlopen we zijn dus in de baisse beland. De bankencrisis zal aan geen van ons ongemerkt voorbij gegaan zijn. Nu maar hopen dat de gemeentelijke financiën ongeschonden uit dit dal geraken. Bon Hopelijk heeft de economische malaise geen al te zware invloed op onze gemeentelijke financiën.
Nazareth heeft de vorige jaren flink geïnvesteerd: begraafplaats, sporthal, uitbreiding gemeentehuis, sociaal huis etc Alles werd geprefinancierd, op zich zeker geen af te keuren werkwijze. Ware het niet dat we net nu de economie in een dipje zit aan de betalingen mogen beginnen van reeds gedane uitgaven. Zowat de hele leningslast begint vanaf 2010 behoorlijk op de begroting te wegen. En wat dacht je in 2012 komt krijgen we de volle vracht. Als we dan ook de hele rits verplichtingen in verband met riolering en waterzuivering incalculeren dan weet je dat we zwaar belaste tijden tegemoetgaan.
Ok er komen meer inwoners, maar meer inwoners vergt een zwaarder uitgebouwde infrastructuur, uitgebreider politie, meer werkingskosten dus. In ons geval de onvermijdelijke overgan g van een landelijke gemeente naar een verstedelijkte maatschappij met meer sociale problemen, een noodzaak aan een meer uitgebreide administratie. De vraag is maar zal de doorsnee Nazareth-ekenaar zich nog goed voelen in de sterk verstedelijkte maatschappij die Danny onze burgemeester aan het gaarstoven is.?
Men belooft de personenbelasting en de opcentiemen niet op te trekken tot 2011. Maar nadien zal het door het gevoerde big spender bewind niet anders kunnen, men heeft teveel in een roes van welvaart geleefd, CD&V is te zeker te kunnen teren op de welstand van haar inwoners.
Open Vld wil een beleid steunen die ieder toelaat zich binnen zijn eigen mogelijkheden maximaal te ontplooien, met respect voor de omgeving en zonder anderen te hinderen.
Maar in de plaats daarvan wat kunnen we van CD&V verwachten ?
Het Vlaanderen in actie van min Peeters? Een deel van de tegen 2010 te verwezenlijken doelstellingen v h Pact van Vilvoorde worden nu opgediend als te behalen tegen 2020.
Volgens Peeters moeten nu meer dan ooit ‘klemtonen’ gelegd worden. Begrijp: als het even kan CD&V prioriteiten steunen! Niks nieuws onder de zon dus maar wel Vlaanderen in Aktie ofte ‘’k’-verenigingen op kamagne voor cd&v
De Vlaamse en Euroverkiezingen komen er immers aan!
Wat hebben we wel nodig? ‘Change’ zoals Obama het brengt
Meer liberale impact in de Regering, is de enige oplossing om ook hier in nazareth meer impact te krijgen!
U kan het verschil maken, wij rekenen andermaal op u dit jaar!
Karin Zoeter

woensdag 10 september 2008

Ons jaarlijks eetfestijn!

Ons jaarlijks eetfestijn komt er weer aan! OP 12 oktober aanstaande verwachten we u terug in de Makro. U bent welkom van 11u30 tot 14u. Op het menu staat warme beenhesp of vol-au-vent met groentjes en frietjes én een gratis consumptie! Dit alles voor de democratische prijs van 12,50 euro voor niet-leden, leden betalen maar 7 euro! Kinderen vanaf 6 jaar betalen eveneens slechts 7 euro. U kan kaarten bekomen bij onze bestuursleden.

vrijdag 6 juni 2008

Activiteiten

ZONDAG 15 JUNI 2008
Café De Haan (Bij Marnic Snoeck)
Vossenholstraat te Eke-Nazareth
Blauw apero
de gelegenheid bij uitstek om thema's die
u aanbelangen met ons te bespreken!
Breng familie, vrienden en kennissen mee.
Eerste glas gratis!!!!

ZONDAG 7 SEPTEMBER 2008
vanaf 12.00 tot ...
richten de Scheldezangers
hun eetfestijn in bij
Mario Marchand (café Rooigem)
Baaigemstraat 183
te Gavere
Volwassenen : 13 euro
Kinderen : halve prijs
Een aanrader

Hou deze datum vrij
ZONDAG 12 OKTOBER 2008
Restaurant Makro
EETFESTIJN Open-VLD Eke-Nazareth
Niet te missen!

Advertentiepagina burgerkrant

Studiebegeleiding:
leren plannen, leren samenvatten, grote pakketten instuderen, de inrichting van een goede
werkplek, leren van mindmapping,…
Alle school- en studieproblemen:
schoolmoeheid, faalangst, te weinig zelfvertrouwen,…
Vanaf 10 – 99 jaar.
En dit bij u thuis! Door licentiate pedagogische wetenschappen met ervaring in het onderwijs.
BVBA Rekkar - Ann Van Rechem
Brouwershoflaan 32
9810 Nazareth-Eke
annvare@hotmail.com
http://rekkar.blogspot.com
0476/344.007FILIP ROGGE
advocatenkantoor

hoofdkantoor
s‘ Gravenstraat 42
B-9810 NAZARETH B
Bijkantoor
Katteputstraat 3
8500 KORTRIJK
Tel + 09 329 50 13
Fax + 09 324 90 47
e-mail rogge.filip@telenet.be
www.advocatenkantoor-ockier.be
aanneming - immo - stedenbouw & milieu - commerciële zaken


Wenst u hier ook uw advertentie voor een heel democratische prijs?
Contacteer Ann Van Rechem voor vrijblijvende inlichtingen.
T 0476/344.007
e-mail: annvare@yahoo.com

Teksten burgerkrant juni 2008

TUSSEN GEMEENTERAADSLEDEN/OVER FINANCIEN

We vinden onze raadsleden in gesprek verwikkeld. Hun zorg gaat uit naar het gemeentelijke financiële beleid van de CD&V. Luister je even mee?

Filip: De kermissen zijn voorbij. De tentoonstellingen bezocht?
Linda: Ja, wel spijtig dat pastoor Van Ootegem zijn retrospectieve niet kon bijwonen!
Ann: Ja, een unicum, ongelooflijk! De brouwerij is wel aan een grondige onderhoudsbeurt toe!
Maar het onderhoudspersoneel zal wel zijn handen vol hebben en niet weten hoe ze rond moeten komen en gelijk grondig werken.
Karin: Juist, daar hebben we elk jaar bij de begrotingsbespreking voor gewaarschuwd. Meer infrastructuur betekent meer werkingkosten en stijging van de personeelbehoeften. Je kan die niet blijven drukken en alles in prima staat houden.
K: Wat is er de laatste 18 jaar bijgekomen: 't begon meen ik met de zwaan, het gemeentehuis, de bib, de BKOs
L: Dan moest de brouwerij, t'oud gemeentehuis en gemeenteschool Eke verbouwd worden. 't wafezijzer was nooit weg in die periode.
F: toen de eerste kleuterblok in gemeenteschool Nazareth, de 3 jeugdlokalen, de voetbalkantine, het nieuwe Wielkine.
A: en toen het sociaal huis,de sociale huurwoningen, het containerpark met loods, de nieuwe sportaccommodatie.
F:De nog te bouwen nieuwe voetbalkantine en de vermijdbare meerkost door de ruil van gronden die het OCMW eerst aan Bostoen verkocht, die we toen opnieuw moesten verwerven. Met een beetje visie kon je je voorstellen dat je gronden achter je school en sporthal ooit nodig zou hebben.
K: Onze fractie heeft dit toen in de gemeenteraad gesteld. CD&V had er geen oren naar! Idem bij het brouwerijproject, stelden wij voor ruimte te houden voor één grote zaal. Nadien kopen ze Nova, zitten we met drie kleine cultuurzaaltjes. Den akoestiek is er wel goed .
A: We vergeten het kerkhof met afscheidruimte, uitbreiding Bib en Gemeentehuis.
F. 't moet al onderhouden worden.
K: Niet te verwonderen dat de brouwerij minstens ne borstel en ne lik verf nodig heeft.
L: 't nieuw personeelplan voorziet tal van nieuwe werknemers.
A: De begroting meer werkings- en personeelskosten!
A: opcentiemen gestegen met 250,de onroerende voorheffing van 6.5 naar 9
F: Waarbij nu alle bedrijven betrokken worden, niet enkel de venootschappen.
K: Zeggen dat Raf alles op de vrijmaking van de energiemarkt steekt. Die belastingsverhoging was zeker onnodig als je rekent dat Nazareth €256 000 krijgt ter compensatie van de ELIA-heffing.
F: Dat er geld zou komen, ook voor de riowerken was gekend. Nodig was die belastingsverhoging zeker niet.

Karin Zoeter


STEDEBOUWKUNDIGE VERORDENING MEERGEZINSWONINGEN
Tijdens de Gemeenteraad van 19/05/2008 is door de CD&V een zogenaamde stedenbouwkundige verordening aangenomen, met als doel te voorzien in een regeling voor het aanbrengen van meergezinswoningen (vnl. appartementen, zowel nieuwbouw als het inrichten van bestaande gebouwen). Daarin worden onder meer minimumoppervlaktes per wooneenheid voorzien en een algemene beperking tot drie bouwlagen, hetgeen op zich geen slechte zaak is. Dit is echter enkel geldig in een paar straten van de gemeente. Daardoor wordt aan een heel groot deel van het grondgebied iedere mogelijkheid ontzegd om een meergezinswoning te bouwen. Of in een bestaand gebouw meer dan 3 wooneenheden in te richten, los van enige concrete beoordeling van de toestand ter plaatse. Dergelijke opvatting is te principieel en te beperkend: er bestaan toch wel steeds bepaalde concrete situaties waar de eventuele aanwezigheid van een meergezinswoning passend kan worden genoemd, en dergelijke aanvraag aan een individuele beoordeling moet kunnen worden onderworpen. Tevens is het motief van de CD&V-meerderheid eerder ondemocratisch: men wil met de invoering van de verordening verhinderen dat weigeringsbeslissingen tot afgifte van een stedenbouwkundige vergunning in beroep door de hogere overheden (o.m. Bestendige Deputatie) worden hervormd. Dergelijke opvatting getuigt van een miskenning van de bevoegdheden van de hogere overheden én een wens tot het doordrukken van de eigen visie van het College van burgemeester en schepenen zonder enige mogelijkheid tot controle van bovenaf. De Open VLD heeft zich dan ook met recht en rede onthouden! Filip Rogge
Filip Rogge


VERKEER : DE GANSE GEMEENTE WORDT 30-50-70 KM/U ZONE
De CD&V zet zijn huidige doorgedreven administratieve aanpak ook op verkeerskundig vlak door en gaat gans Nazareth opdelen in drie zones: 30, 50 en 70 km/u. Basisidee: de volledige gemeente is een 50 km/u zone uitgezonderd de zones/straten waarvoor een ander snelheidsregime geldt. Dit leidt in de praktijk tot nog maar eens het naar beneden halen van de max snelheid in heel wat straten, met bijhorende controles en boetes. Open VLD is tevreden met overname van hun voorstel, maar pleit nog steeds dat de meest aangewezen snelheid/straat/wijk wordt bekeken.
Filip RoggeCD&V LUISTERT NIET NAAR DE BURGER
‘Verkeersdrempels uitbreken schept een precedent naar alle andere verkeersplateaus in de gemeente.’ Met deze povere conclusie veegde de CD&V meerderheid ons pleidooi om oor te hebben naar de argumentatie van de omwonenden van tafel. De bewoners van de stationsstraat die een verzoekschrift formuleerden aan de gemeenteraad, kantten zich nochtans zich niet tegen de aanleg van verkeersremmende maatregelen op zich, integendeel ze verzochten enkel om maatregelen die geen trillings- of geluidshinder veroorzaken.
Deze handelswijze staat in schril contrast met de beloftes van inspraak die de CD&V voor de verkiezingen deed. Te weten dat dit hetzelfde bestuur is dat 6 maanden voor de verkiezing de wijken introk met de boodschap dat het wilde luisteren naar wat onder de bevolking leeft, is ontluisterend. We zijn gewaarschuwd: inspraak geldt te Nazareth enkel voor de gemeenteraadsverkiezigen; daarna moet de burger luisteren en zich neerleggen bij de wil van de potentaten. Luisteren naar de burger hoeft dan enkele jaren niet meer!
Linda De Backer

VERSLAG UIT DE GEMEENTERAAD
28 januari 2008 - Algemeen beleidsprogramma 2007-2012
De Open VLD onthield zich voor de volgende redenen:
- Er zijn een aantal acties vermeld, maar deze gaan voor ons niet ver genoeg.
- Er worden heel veel plannen (op)gemaakt, maar wat zal er hier van concreet voelbaar zijn de in de gemeente?
- Er is geen rekening gehouden met de stijgende werkingskosten, oa door het groot aantal bijkomende gebouwen/patrimonium en door de stijgende energieprijzen. Zal dit opnieuw leiden tot een stijging van de belastingen?
- Wat zal er gerealiseerd worden? In het verleden merkten we vaak dat er heel weinig gerealiseerd werd van alles wat gepland werd.
Deze vele vragen en bedenkingen noopten ons tot onthouding.
- Meerjarenplan 2008-'12. Budget 2008. Financiële nota en beleidsnota. Hernieuwde goedkeuring. De oppositiepartijen dienden een klacht in bij de provincie omdat dit ter goedkeuring voorgelegd werd tijdens de vorige gemeente-raad maar dat het beleidsprogramma nog niet goedgekeurd was. De meerderheid ging toen toch door met de stemming. De provincie vroeg een nieuw standpunt van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad bedankte om de CD&V hier attent op te maken. Wij gingen akkoord met de intrekking van vorige gemeenteraadsbesluit (cfr klacht). Maar stemden neen op het meerjarenplan, de financiële en beleidsnota. We waren dus voor een hernieuwde goedkeuring maar gingen niet akkoord met de inhoud.
10 maart 2008
- Gemeentelijk reglement op de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen. Goedkeuring.
Open VLD keurt dit goed.
- Vaststelling toelagen aan verenigingen 2008. Goedkeuring.
Open VLD zegt ja aan de toelagen aan de verenigingen.
- Vragen
De vraag werd gesteld naar de stand van zaken voor Eke-Landuit.
Er werd nogmaals op geantwoord dan men wacht op meer bericht vanuit de overheid qua wettelijkheid van de ‘intelligente verkeerslichten’.
7 april 2008- Aanwerving jobstudenten paas- en grote vakantie. Dit zijn letterlijk vijgen na pasen: jobstudenten hadden reeds hun job er op zitten! Het college stemde dit al in januari!
- Nieuwe personeelsformatie: we wensen een 2-jaarlijkse evaluatie en zijn blij dat onze wensen voor assessment, kwaliteitszorg, e-gov en interne communicatie worden ingewilligd.
19 mei 2008- Open VLD stemt voor invoering van een jongerencheque en de ondersteuning van buurtfeesten. We konden afdwingen dat ook eten en drinken als kost worden gezien.
Ann Van Rechem

WAT IS INSPRAAK?
Uit een verslag van de GECORO blijkt dat het college met de gedachte speelt, het aan de betrokkenen beloofde Ruimtelijk uitvoeringsplan Orlentvijver op te schorten. Reden: de provincie houdt er een lichtelijk andere ruimtelijke visie op na als ons college. Resultaat: De burger blijft overgeleverd aan rechtsonzekerheid.
De VLD vroeg op de gemeenteraad of men waarlijk van plan was deze Rup stop te zetten.
CD&V antwoordt: voorlopig blijven onderhandelen en hopen de provincie van onze te overtuigen.
Karin Zoeter


CD&V EN PLANNEN...ONMOGELIJK?
Voorbeelden: 1. Plannen zijn steeds de voorlaatste dag af, zodat het personeel nachtwerk moet doen. We pleiten dan ook om de deadlines realistischer te maken en ons personeel niet op te zadelen met onnodige stress. 2. De doelstellingen zijn nog steeds niet geschreven zoals een goed beleid betaamt (SMART-vorm). We kunnen ons niet scharen achter een beleid dat zich geen degelijke doelstellingen stelt en onthielden ons dan ook.
Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013. Goedkeuring. Waarom niet investeren in preventie en pas gestarte zelfstandigen ondersteunen?
Gemeentelijke jeugdbeleidsplan 2008-2010. Goedkeuring.
1. Er zijn 932 jongeren tussen 18-25 jaar op geen enkele manier bevraagd over hun behoeften op gemeentelijk vlak. Op een populatie van 11.000 inwoners lijkt me dat een heel belangrijke doelgroep die men gewoon over het hoofd ziet.
2. Er worden geen plannen gemaakt om ook voor de niet-georganiseerde jeugd (= geen lid van (jeugd)vereniging of jeugdhuis) op welke manier dan ook iets te doen!
3. Geen degelijke doelstellingen = een subjectieve evaluatie. Zo is ook de evaluatie van het vorige jeugdbeleidsplan gebeurd: men licht er een paar dingen uit en men zegt:”Het is een beetje meer/minder”. Cijfergegevens zijn niet nodig? Dat is geen beleid waar wij kunnen achter staan!
4. De CD&V gaf aan dat ze heel veel doen voor het jeugdwerk, financieel: ja. Maar men kan ook verder gaan: veel gemeenten hebben bv in hun jeugdhuis een betaalde jeugdwerker.
Ann Van Rechem


IN MEMORIAM JOS MESSIAEN
Op 29 maart 2008 namen we afscheid van ir Jos Messiaen .
Jos je was wellicht minder gekend als bestuurslid van Open-VLD Nazareth-Eke. Je zocht de controverse niet, maar was liberaal in hart en nieren. Een verstandig man, met een duidelijke visie. Jos was één van die mensen waarvoor wij het als mandatarissen doen, blijven doen. Pure drijfkracht! Een liberaal raspaard. Voor ons een aansporing om verder te bouwen aan een liberaal Eke-Nazareth
Bedankt Jos, dat we je mochten leren kennen!

dinsdag 1 april 2008

Gemeenteraad 10 maart 2008

Punt 8 : Gemeentelijk reglement mbt ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein. Goedkeuring.
Open VLD keurt dit goed.

Punt 9: Gemeentelijk reglement op de organiasatie van kermisactiviteiten en ambualante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen. Goedkeuring.
Open VLD keurt dit goed.

Punt 10: Retributiereglement invorderingskosten niet-fiscale ontvangsten. Intrekking besluit van 17 december 2007. Goedkeuring nieuw reglement.

Opnieuw een 2e zit!
De gouverneur geeft aan dat een retributie een heffing is en dat de idee van een boete bij niet-betaling niet kan. Voor een aangetekende brief wordt er meer dan 20 euro gerekend. Een retributie mag niet gezien worden als een extra inkomstenpost. De administratieve onkosten die dat met zich te weeg brengt, moet gezien worden als een normale werkingskost en mag niet als ‘boete’ doorgerekend worden naar de bewoner. De CD&V verlaagde de administratiekost van 15 naar 10 euro. Het principe lijkt ons echter nog steeds hetzelfde, we onthielden ons dan ook.
(Ann)

Punt 12: Gemeentelijk milieujaarprogramma 2008. Goedkeuring.
De Open VLD onthield zich voor de volgende redenen:
- Er zijn nog steeds ontbrekende gegevens. We zijn ondertussen meer dan 3 maanden verder in het huidige jaar! We kunnen moeilijk, als we onze taak als gemeentebestuur een beetje ernstig opnemen, een milieujaarprogramma naar de overheid brengen dat onvolledig is! Dit is geen teken van een ernstig, kwaliteitsvol bestuur.
- Op 6 maart kwam dit programma maar op de Minaraad. Normaal moet het 10 dagen voor de gemeenteraad volledig klaar zijn ter inzage! Opnieuw een extra belasting voor ons personeel (cfr vorige gemeenteraad).
(Ann)

Punt 14: Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013. Goedkeuring.- Er is te weinig ondersteuning naar pas gestarte zelfstandigen. Dit kan nochtans een heel effectieve preventiemaatregel zijn.
- Doelstellingen zijn opnieuw niet in SMART-vorm. We kunnen ons niet scharen achter een beleid dat zich geen degelijke doelstellingen stelt.
Open VLD onthoudt zich.
(Ann)

Punt 15: Vaststelling toelagen aan verenigingen 2008. Goedkeuring.
Open VLD zegt ja aan de toelagen aan de verenigingen.

Punt 18: Verzoekschrift aan de gemeenteraad van bewoners Stationsstraat ivm aanleg verkeersplateau.
De verkeersplateau in de Stationsstraat is nog altijd niet zoals hij moet zijn. De bovenste platen liggen los, met als gevolg lawaai- en trillingshinder voor de bewoners. De bewoners vragen dan ook dat er een ander verkeersremmend infrastructuurwerk gebeurt en dat de drempel wordt verwijderd. De gemeente bevool een studie, de bewoners werden echter niet ingelicht van de resultaten van de studie! CD&V is vol lof over inspraak, maar zelfs de meest betrokken bewoners op de hoogte houden is te veel gevraagd.
CD&V wenste niet in te gaan op de vraag van de bewoners om geen precedent te wekken, jammer dat dat belang voorop staat en niet dat van de inwoner….
Open VLD stemde voor het weg nemen van de drempel (we waren nog nooit voor het aanleg van een drempel op die plaats, er is hiervoor geen enkele objectieve relevantie). Uiteraard kunnen we niet tegen de ‘zo minst mogelijke hinder bij de zoveelste aanpassing van de drempel’ zijn.
(Ann)

Vragen
De vraag werd gesteld naar de stand van zaken voor Eke-Landuit.
Er werd nogmaals op geantwoord dan men wacht op meer bericht vanuit de overheid qua wettelijkheid van de ‘intelligente verkeerslichten’.
(Ann)